Adresaci kampanii

Adresatami Kampanii będą mieszkańcy gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin, łącznie 157 118 mieszkańców. Edukacja ekologiczna powinna docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych, w prosty i skuteczny sposób przekazywać treści ekologiczne do poszczególnych odbiorców.

Po uwzględnieniu konieczności zróżnicowania form i treści przekazu wyodrębniono następujące podgrupy docelowe:

  1. Dzieci:
  • przedszkolaki (4-6 lat)
  • uczniowie klas I-III (6-10 lat)
  • uczniowie klas IV-VI (10-13 lat)
  1. Młodzież:
  • uczniowie szkół gimnazjalnych (13-16 lat)
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16-19 lat)
  1. Dorośli (w tym: nauczyciele, opiekunowie uczniów, internauci) powyżej 18 r.ż.

Kampania będzie skierowana głównie do dzieci i młodzieży, ponieważ edukacja ekologiczna w tym przedziale wiekowym to najlepsza inwestycja w przyszłość. Efekty działań ekologicznych, w tej grupie są długofalowe, a działania najłatwiejsze do przeprowadzenia ze względu na otwartość, ciekowość i podatność na zmiany w tym przedziale wiekowej. Dzięki edukacji dzieci i młodzieży należy spodziewać się zmian w postępowaniu z odpadami w najbliższym czasie. Należy wykształcić w nich przekonanie, że ich postawa ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego regionu.