Etapy kampanii

Kampania została podzielona na 2 etapy:

  • Etap 1: przygotowanie materiałów: od 01 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  • Etap 2: realizacja zadań od 01 września do 15 października 2016 r.

Realizacja zadań Kampanii będzie zsynchronizowana z realizacją jednej z największej akcji ekologicznej – Sprzątanie Świata, dzięki czemu wzrost zainteresowania tematyką odpadową oraz zaangażowanie szkół i różnych instytucji lokalnych w akcje ekologiczne może być znacznie większy niż w innym okresie.

Planowany czas realizacji Kampanii: 4 – 5 miesięcy